dilluns, 12 de novembre del 2007

Al matí,
davant l'hort
desig créixer.