dijous, 16 d’abril del 2009

Quin és el sentit de la poesia?
Passau-vos-hi si podeu, vadrà la pena.
Una aferrada